Úvodná stránka

5. ročník Šmiralove dni akupunktúry 2022


Vážení akupunkturisti, po krátkej prestávke sa bude opäť konať dvojdňový seminár Šmiralove dni akupunktúry, organizovaný Slovenskou spoločnosťou akupunktúry o.z. SLS, Sekciou akupunktúry SLK, Ústavom Tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry Lekárskej fakutly SZU.
Termín: 3-4.6.2022.
Miesto:  Penzión Tematín, Moravany nad Váhom (blízko Piešťan)
Ubytovanie/ rezervácia: www.tematin.sk, +421337970479
Ubytovanie si platí každý účastník priamo v penzióne Tematín. 
Členovia ČLAS ČLS J.E.Purkyně môžu platiť poplatok na mieste, platba ako člen SSA o.z. SLS. 

Nižšie na linkoch nájdete všetky potrebné informácie k registrácii, ubytovaniu, výšky poplatku, bankové údaje, ako aj program podujatia.
Po kliknutí sa stiahnu jednotlivé prílohy do súborov Stiahnuté/Download. 
Veríme, že sa čoskoro stretneme na spoločnom stretnutí akupunkturistov z Čiech a Slovenska.

VYPLNENÉ PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE NA MAIL: balkovad@gmail.com
 
Registračný formulár
Poplatok/Bankové údaje
Ubytovanie
Program podujatia


  


Informácie o Slovenskej spoločnosti akupunktúry

 


Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSA SLS) má v súčastnosti 230 členov. Združuje všeobecných lekárov, fyziatrov, algeziológov, neurológov, internistov, chirurgov, ortopédov, pediatrov, gynekológov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o akupunktúru. Cieľom našej spoločnosti je zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj odboru akupunktúra, podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore a rozširovať spoluprácu so zahraničnými odbornými spoločnosťami.

uvod

Slovenská spoločnosť akupunktúry

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3, 813 22 Bratislava