Úvodná stránka

Šmiralove dni Akupunktúry, 6. ročník, 7. - 8. 9. 2024

Prvá informácia:Kliknite na link a stiahne sa vám registračný formulár kde sú uvedené všetky potrebné informácie.
Po vyplnení môžete poslať mailom alebo poštou na adresy uvedené vo formulári. 

Aktívni účastníci sa hlásia u MUDr. Ondrejkovičovej, adresa je vo formulári. 

Registračný formulár: LINKV oznamoch nájdete bližšie informácie o nadchádzajúcich zaujímavých podujatiach v roku 2024:


  •  
  • Seminár k 55. výročiu založenia ČLAS a SSA oz SLS, Praha, 1.6.2024, bližšie informácie na webe: https://akupunktura.cz/
     
  • Šmiralove dni Akupunktúry, 6. ročník, 6-8.9.2024
     
  • ICMART 2024, Južná Kórea, 27-29.9.2024

 


 

Informácie o Slovenskej spoločnosti akupunktúry

 


Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSA SLS) má v súčastnosti 230 členov. Združuje všeobecných lekárov, fyziatrov, algeziológov, neurológov, internistov, chirurgov, ortopédov, pediatrov, gynekológov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o akupunktúru. Cieľom našej spoločnosti je zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj odboru akupunktúra, podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore a rozširovať spoluprácu so zahraničnými odbornými spoločnosťami.

uvod

Slovenská spoločnosť akupunktúry

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3, 813 22 Bratislava