Oznámenie o kongrese: PROGRAM/REGISTRÁCIA


Slovenská spoločnosť akupunktúry o.z.  SLS   a

Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU Vás pozýva na

4. ročník Šmiralových dní akupunktúry

v dňoch 16. a 17.XI.2019, poslucháreň B1 SZU
( prechod cez blok A)

Akupunktúra v zubnom lekárstve

Akupunktúra v gastroenterológii

 

Upozornenie: Prosíme vyplniť priložený Registračný formulár, ktorý je súčasťou pozvánky a odoslať na adresu SLS  mailom alebo poštou.

Platbu podľa variabilného symbolu poslať na uvedený účet, alebo bude platené na mieste. 
 

Registračný formulár zašlite elektronicky najneskôr do 4.11.2019


Na nasledujúcich linkoch si môžete stiahnuť informácie: 

Registračný formulár: Word 

Program 

Oficiálna Pozvánka


 


Informácie o Slovenskej spoločnosti akupunktúry

 


Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSA SLS) má v súčastnosti 230 členov. Združuje všeobecných lekárov, fyziatrov, algeziológov, neurológov, internistov, chirurgov, ortopédov, pediatrov, gynekológov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o akupunktúru. Cieľom našej spoločnosti je zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj odboru akupunktúra, podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore a rozširovať spoluprácu so zahraničnými odbornými spoločnosťami.

uvod

Slovenská spoločnosť akupunktúry

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3, 813 22 Bratislava