Úvodná stránka

ZMENA: XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae bude 17-19.9.2021


Pre stále prebiehajúcu pandémiu došlo k úprave termínu konania vyššie uvedeného kongresu.
Posuňte si prosím vaše rezervácie vo vašich kalendároch na 17-19.9.2021, miesto aj hotel zostáva rovnaký.  
Veríme, že sa čoskoro vidíme na spoločnom stretnutí akupunkturistov z Čiech a Slovenska.
   


Informácie o Slovenskej spoločnosti akupunktúry

 


Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSA SLS) má v súčastnosti 230 členov. Združuje všeobecných lekárov, fyziatrov, algeziológov, neurológov, internistov, chirurgov, ortopédov, pediatrov, gynekológov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o akupunktúru. Cieľom našej spoločnosti je zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj odboru akupunktúra, podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore a rozširovať spoluprácu so zahraničnými odbornými spoločnosťami.

uvod

Slovenská spoločnosť akupunktúry

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3, 813 22 Bratislava