Oznámenie o kongrese: Novinka PROGRAM/AGENDA

For English version scroll down:

Jubilejný XXX.Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali


Prihláška na stravovanie, ubytovanie a kongresový poplatok na stiahnutie po kliknutí na príslušný link nižšie:

Formulár vo formáte PDF môžete stiahnuť, následne vyplniť a zaslať poštou alebo elektronicky na adresu: gulisova@sls.sk alebo na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Antónia Gulišová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Registracny formular PDF

Formulár vo formáte Word môžete stiahnuť (po kliknutí na link nájdete v stiahnutých dokumentoch), následne elektronicky vyplniť a zaslať e-mailom na adresu: gulisova@sls.sk

Registracny formular Word

Oficiálna pozvánka na kongres na stiahnutie:

POZVÁNKA

Bližšie informácie o kongrese nájdete v záložke OZNAMY a VZDELÁVANIE

Na nasledujúcom linku, si môžete stiahnuť program kongresu:

PROGRAM 
 

English version:

Jubilee XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali 14.-16. June 2019., High Tatras, Slovakia

Congress Theme:  
Acupuncture and associated therapies over the centuries. 
Acupuncture in the practice of comprehensive health care.

 

Application for meals, accommodation and congress fee to download by clicking on the appropriate link below:

The PDF form can be downloaded, filled in and sent by post or electronically to: gulisova@sls.sk or to: Slovenská lekárska spoločnosť, Antónia Gulišová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava


Registration form PDF

The Word form you can download (click on the link and form will be in your PC in section downloaded documents), then fill it electronically and send it back to: gulisova@sls.sk


Registration form Word

Invitation letter to congress, link to download:

INVITATION

You can find more information about the Congress in the bookmarks: OZNAMY and VZDELÁVANIE


The Congress agenda you can find on the following link:

AGENDA
 Informácie o Slovenskej spoločnosti akupunktúry

 


Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSA SLS) má v súčastnosti 230 členov. Združuje všeobecných lekárov, fyziatrov, algeziológov, neurológov, internistov, chirurgov, ortopédov, pediatrov, gynekológov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o akupunktúru. Cieľom našej spoločnosti je zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj odboru akupunktúra, podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore a rozširovať spoluprácu so zahraničnými odbornými spoločnosťami.

uvod

Slovenská spoločnosť akupunktúry

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3, 813 22 Bratislava