ZOZNAM ČLENOV

Zoznam členov SSA o.z. SLS, ktorý je aktuálny k 3/2021.

LINK na nahliadnutie


Zoznam krajských odborníkov: 

Kajskí odborníci MZ SR vymenovaní v súlade Štatútom hlavných odborníkov a krajských odborníkov. Po kliknuti na odkaz nižšie, súbor nájdte v stiahnutých dokumentoch. 

 

Zoznam na stiahnutie xls format Upozorňujeme všetky kolegyne a kolegov, ktorí sa nenašli v zozname, že Slovenská lekárska spoločnosť koncom každého roka kontroluje zaplatenie členských poplatkov. V prípade, že nájde neplatiča, upozorní ho upomienkou. V prípade, že ani potom nie je dlh vyrovnaný, dotyčný člen je vyradený zo zoznamu členov.
Preto Vás prosím, dodržujte Stanovy SLS, v opačnom prípade nie je možné zasielať Vám časopis Acupunctura Bohemo Slovaca, čím budete mať menej informácií ako členovia SLS.
Ak sa znovu chcete stať členom SSA SLS -062 ( prípadne aj ostatných spoločností), je potrebné znovu sa prihlásiť. Podrobnosti nájdete na www.sls.sk 

MUDr.Alena Ondrejkovičová, PhD, vedecký sekretár SSA SLS

Zoznam členov na stiahnutie: