Seminár ČLAS a SSA oz SLS, Termín: 1.6.2024

Slávnostný seminár ku 55. výročiu založenia Českej (ČLAS) a Slovenskej spoločnosti akupunktúry (SSA oz SLS)

Na seminár prisĺúbili účasť okrem iného MUDr. Daniela Stockenhuber, predsedkyňa Rakúskej spoločnosti akupunktúry a MUDr. Boris Ivanič, Hlavný odborník MZ Slovenskej republiky. 

Miesto konania:
Lékařský dům v Prahe 

Detailné informácie naájdete na webe:
https://akupunktura.cz/