KONTAKT


logo.gif

Slovenská spoločnosť akupunktúry 
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 

Adresa: Cukrová 3, 813 22 Bratislava

prezident SSA SLS

Doc MUDr. Šmirala Jozef, PhD
Tel.: 02/43292396, Fibichova 9, 821 05 Bratislava

Vedúci Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU

MUDr. Bangha Ondrej
Tel.: 0903 418 416 , Lehockého 2, 81102 Bratislava, e-mail: ondrej.bangha@gmail.com

predseda SAK SLK

MUDr. Petrovics Gabriel 
Tel.: 0903 592 450, Mäsiarska 58, 04001 Košice, e-mail: petrovics@petrovics.sk

Hlavný odborník MZ SR pre odbor Akupunktúra

MUDr. Balogh Vladimír 
Tel.: 0903 446366, 0905 615689 , Líščie údolie 180, 84104 Bratislava, e-mail: vlado.balogh@gmail.com ,poradca@lekom.sk

vedecký sekretár SSA SLS

MUDr. Ondrejkovičová Alena, PhD
Tel.: 0903 792228, 0905221056, Grosslingova 37, 811 09 Bratislava, e-mail: aondrejk@hotmail.com