KONTAKT

logo.gif
Slovenská spoločnosť akupunktúry 
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 
Adresa: Cukrová 3, 813 22 Bratislava
 
 1. MUDr.Ondrej Bangha,  Prezident SSA SLS, Bratislava
  ondrej.bangha@gmail.com 
 2. MUDr. Gabriel Petrovics,  Viceprezident, Košice
  petrovics@petrovics.sk 
 3. MUDr. Teodor Rosinský,  Viceprezident, Nitra
   
 4. MUDr. Ján Herdics,  Viceprezident, Komárno
  herdicm1@wmx.sk 
 5. MUDr.Katarína Svitková,  Vedecký sekretár, Bratislava
  katysvitkova@gmail.com 
 6. MUDr. Milan Môcik, Nitra
  mi.mocik@gmail.com
 7. MUDr.Vladimir Balogh, Bratislava
  vlado.balogh@gmail.com 
 8. MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, Bratislava
  aondrejk@hotmail.com 
 9. MUDr. Dagmar Balková, Lučenec
  balkovad@gmail.com 

Dozorná rada:

 1. MUDr. Rastislav Korman, Predseda, Kysucké Nové Mesto
  dr.korman@gmail.com         
 2. MUDr. Danuša Siveková, Bratislava
  sivekova@sivekova.sk 
 3. MUDr. Jozef Šmirala,  Bratislava
  jozefsmirala@hotmail.com

Do výboru SSA oz SLS boli na členskej schôdzi dňa 14.6.2019  schválení a kooptovaní:

 1. MUDr. Daniel Daráš, Bratislava
  daras.daniel@gmail.com                                                   
 2. MUDr. Bibiána Bajteková, Šaštín Stráže
  bajtekovab@gmail.com
   
 3. MUDr. Gabriela Mészáros Dunajská Streda
  drmeszarosg@gmail.com