ARCHÍV OZNAMOV

XXXII. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae 2023
Kongres sa koná 26-28.5.2023, Hotel SALAMANDRA, Hodruša Hámre.
Pokračovanie

ICMART World Medical Acupuncture Congress 2022
Svetový Lekársky Kongres Akupunktúry sa koná v dňoch 14-16.10.2022, Bologna, Taliansko
Pokračovanie

5. ročník Šmiralove dni akupunktúry 2022
Akupunktúra v praxi (neurológia, psychiatria, rôzne)
Pokračovanie

ICMART World Medical Acupuncture Congress
Svetový Lekársky Kongres Akupunktúry sa koná v dňoch 2-4.7.2021, Atény, Grécko
Pokračovanie

4. ročník Šmiralových dní akupunktúry
Akupunktúra v zubnom lekárstve, Akupunktúra v gastroenterológii
Pokračovanie

Jubilejný XXX.Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali
Kongres sa koná 14.-16.6. 2019 Stará Lesná - Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách
Pokračovanie

Integratívna medicína v onkológii
Odborné sympózium konané 26.10. 2018 v Hoteli Grandior Na Poříčí 42, Praha 1.
Pokračovanie

3. ročník: Šmiralove dni o akupunktúre
Pozývame Vás 10-11. novembra 2018 do Dudiniec na tretí ročník tohto podujatia.
Pokračovanie

Termografická objektivizácia účinkov akupunktúry pri poruchách pohybového aparátu
Pozvánka na prednášku do Bratislavy
Pokračovanie

PROGRAM - 2. ročník Šmiralove dni akupunktúry
Slovenská spoločnosť akupunktúry oz Slovenskej lekárskej spoločnosti Ústav Tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity,Sekcia akupunktúry Slovenskej lekárskej komory
Pokračovanie

POZVÁNKA - II. ročník Šmiralove dni akupunktúry
Pokračovanie

Pozvánky na prednášky v novembri v Bratislave
Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS, Ústav TČM LF SZU, SAK SLKv spolupráci so Slovenskou spoločnosťou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pod záštitou prof. MUDr. Anny Remkovej, DrSc, dekana LF SZU
Pokračovanie

P O Z V Á N K A NA SEMINÁR
Spoločnosť akupunktúry SLS, Ústav TČM LF SZU, Združenie Rytmo Vás pozývajú na praktický seminár, na tému: BIO-Meyisun terapia v liečbe bolesti, workshop
Pokračovanie

P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 5
Pokračovanie

P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 4
Pokračovanie

P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 3
Pokračovanie

P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 2
Pokračovanie

P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 1
zameraných na riešenie negatívnych dopadov aktuálnych legislatívnych návrhov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania
Pokračovanie

MF SR - list riaditeľovi IFP MF SR Mgr. Ing. M. Filkovi MSc.
reprodukcia listu
Pokračovanie

List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR
Pokračovanie

Spoločné vyhlásenie Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory
k návrhu legislatívnych opatrení o povinnom protikorupčnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
Pokračovanie

Parte - doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD.
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým naším kolegom, že nás navždy opustil náš učitel, kolega, kamarát, zakladatel slovenskej akupunktúry, dlhodobý prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD.
Pokračovanie

Certifikovaný akreditovaný výukový seminár
Podujatie v Bratislave
Pokračovanie

Seminár: Klinická diagnostika podla TČM
Vážení priaznivci akupunktúry, Sekcia akupunktúry SLK , Ústav TČM LF SZU, združenie Rytmo Vás pozýva na
Pokračovanie

Pozvánka na kurz - Praktické postupy v ušnej akupunktúre
Spoločnosť akupunktúry oz SLS Vás pozýva na kurz
Pokračovanie

Správa z medzinárodného kongresu akupunktúry vo Viedni - ICMART 2013 Viedeň, pohľad zo Slovenska.
MUDr.Ondrej Bangha, prezident Spoločnosti akupunktúry oz SLS , reprezentant SR v ICMART.
Pokračovanie

Odoborné akcie v roku 2013
Vážení priaznivci akupunktúry, Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS, Ústav TČM LF SZU, Sekcia akupunktúry SLK pripravuje pre Vás do konca školského roka nasledujúce vzdelávacie akcie.
Pokračovanie

XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
Pokračovanie

Program odoborných podujatí
Pokračovanie

Úmrtie
Odišla prof. MUDr. Milada Barešová
Pokračovanie

Voľby 2012-2016
Zo zasadnutia volebnej komisie.
Pokračovanie

Kurzy do konca roka 2011
Do konca kalendárneho roka sa uskutočnia tieto kurzy:
Pokračovanie

Program - kongres akupunktúry Poprad
Pokračovanie

XXVI. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
XXVI. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum participatione internationali sa uskutoční v dňoch 3. - 5. júna 2011 v Poprade, v hoteli Poprad.
Pokračovanie

Prvok ZEM v tradičnej čínskej medicíne
Spoločnosť akupunktúry SLS, Ústav TČM a Sekcia akupunktúry SLK organizujú seminár na tému: Prvok ZEM v tradičnej čínskej medicíne. Seminár sa bude konať v posluchárni SZU. Začiatok o 8.30 hod, predpokladaný koniec o 16.30 hod.
Pokračovanie

Ddvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny
Dovoľujeme si Vás pozvať na dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu, v dňoch 26-27.júna 2010 v Bratislave v posluchárni č. B 001, prízemie SZU, Limbova 14.
Pokračovanie

Základní informace o „Konferenci v Českém ráji“
SEDMIHORKY, 23. – 25. dubna 2010
Pokračovanie

4. KONFERENCE V ČESKÉM RÁJI
Předběžný program:
Pokračovanie

4. KONFERENCE V ČESKÉM RÁJI
CELOSTNÍ MEDICÍNA (DIAGNOSTIKA A TERAPIE)
Pokračovanie

Všetkých kolegov akupunkturistov pozdravuje zo stáži na Taiwane MUDr. Boris Ivanič
Pokračovanie

A kurz v Látkach sa stal už minulosťou...
Pokračovanie

Praktické postupy v akupunktúre - Tendinomuskulárne dráhy
Pokračovanie

A kurz v Látkach sa stal už minulosťou...
Pokračovanie