Integratívna medicína v onkológii

Odborné sympózium konané 26.10. 2018 v Hoteli Grandior Na Poříčí 42, Praha 1.

Onkologická tématika je čím ďalej akutálna a dotýka sa našich pacientov i nás. Počty chorých neustále stúpajú i keď klasická medicína činí veľké pokroky v diagnostike i liečbe, nedokáže všetkým pomôcť.
Na Sympóziu Vám popredný odborníci predstavia širokú paletu možností, ako môže integratívna medicína prispieť k liečbe nádorových ochorení, znížiť nežiaduce účinky chemoterapie a radioterapie a akú môže mať rolu v oblasti paliatívnej medicíny.
Prednášať budú naši lekári z rôznych odborov integratívnej medicíny ako i zahraničný hosť Dr. med. Johannes Wilkens, lekár antropozof, homeopat a teológ, lekársky riaditeľ Alexander von Humbolt Klinik v nemeckom Bad Stebene, kde sa mu podarilo spoluvytvoriť unikátne centrum prepájajúce integratívnu, rehabilitačnú a klasickú medicínu so zameraním na geriatriu.
Vyštudoval najskôr teológiu v Marburgu a Tübingene a následne taktiež lekársku fakultu v Erlangene.
Vo svojej diplomovej práci sa zameral na Arniku a jej homoeopaticke riedenie. 
Pozitívne účinky homeopatickej Arniky na zmiernenie komplikácii pri hojení rán dokázal preskúmať vo svojej chirurgickej praxi, za čo mu bola udelená cena nadácie Karla a Veroniky Carstens.
Ďalším jeho projektom je výzkum doplnkovej homeopatickej liečby cievnej mozgovej príhody, kde dokázal, že cielené užívanie homeopatických liekov zlepšuje úspešnosť rehabilitačného procesu. Táto práca získala cenu Continentale Krankenversicherung.
V súčasnej dobe sa venuje predovšetkým iečeniu pacientov s onkologickým ochorením a na túto tému taktiež publikoval množstvo kníh a článkov.
Dr. Wilkens je stálym členom BfArm (Spolkový úrad pre bezpečnosť liečiv) a členom výboru GAAD (Spoločnosť antropozofických lekárov v Nemecku).
Svoje skúsenosti so zapojením integratívnej medicíny v liečbe onkologických ochorení od detstva po starobu predstaví množstvo skúsených lekárov. 
Prihlášky posielajte na adresu: toomasrada@gmail.com
Viac informácii sa dozviete na stánkach: www.clsim.cz
Veríme, že vás pripravovaná téma zaujme, za prípravný výbor sympózia sa na Vás tešia:
MUDr. Viera Dolejšová, MUDr. Jana Wankartová, MUDr. Eva Kettmannová, MUDr. Andrea Málková, MUDr. Tomáš Rada a MUDr. Lenka Radková.
Záštitu nad sympóziom prevzali senátor Ing. Petr Hejma a poslanec hlavneho mesta Praha Ing. Miloš Růžička.