ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Slovenskej spoločnosti akupunktúry org. zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti:

 

 1. MUDr.Ondrej Bangha, Prezident SSA SLS
 2. MUDr. Gabriel Petrovics, viceprezident 
 3. MUDr. Teodor Rosinský, viceprezident
 4. MUDr. Ján Herdics, viceprezident
 5. MUDr.Katarína Svitková, vedecký sekretár
 6. MUDr. Milan Môcik,
 7. MUDr.Vladimir Balogh
 8. MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, 
 9. MUDr. Dagmar Balková

 

Dozorná rada:

 1. MUDr. Rastislav Korman
 2. MUDr. Danuša Siveková
 3. MUDr. Jozef Šmirala