ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Slovenskej spoločnosti akupunktúry org. zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti:

Výbor SSA o.z. SLS   volebné obdobie  r. 2021-2025:

 

MUDr.Ondrej Bangha,  Prezident, 

ondrej.bangha@gmail.com

MUDr. Daniel Daráš, Vedecký sekretár,

daras.daniel@gmail.com 

MUDr. Katarína Svitková, PhD, Styk so zahraničnými organizáciami a ICMART,

katysvitkova@gmail.com 

MUDr. Dagmar Balková, Viceprezident pre vnútorné záležitosti, kontakt pre SLK,

balkovad@gmail.com

MUDr. Bibiána Bajteková, PhD,  Viceprezident pre vzdelávanie, 

bajtekovab@gmail.com

MUDr. Teodor Rosinský, CSc, Viceprezident pre TČM, 

MUDr. Vladimir Balogh, Kontakt so SZU a ÚTČM LF SZU, člen výboru, 

vlado.balogh@gmail.com 

MUDr. Gabriel Petrovics,  Prístroje v akupunktúre a TČM, člen výboru,

petrovics@petrovics.sk 

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, Šéfredaktor pre SK časť časopisu Akupunktúra BS, hospodár spoločnosti SSA o.z. SLS, kontakt s MZ SR, člen výboru, 

aondrejk@hotmail.com 

Dozorná rada: 

MUDr. Boris Ivanič, MSA, predseda dozornej rady, 

ivanicboris@gmail.com

MUDr. Danuša Siveková, člen dozornej rady, 

sivekova@sivekova.sk

MUDr. Jana Žalkovičová, člen dozornej rady, 

j.zalkovicova@gmail.com