Pozvánky na prednášky v novembri v Bratislave

Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS, Ústav TČM LF SZU, SAK SLKv spolupráci so Slovenskou spoločnosťou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pod záštitou prof. MUDr. Anny Remkovej, DrSc, dekana LF SZU

Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS, Ústav TČM LF SZU, SAK SLK

v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pod záštitou
prof. MUDr. Anny Remkovej, DrSc, dekana LF SZU Vás pozývajú na
1. ročník Šmiralove dni akupunktúry
4. - 5. 11. 2016
FBLR z pohľadu modernej západnej a tradičnej čínskej medicíny
4. 11. 2016
Miesto konania: Bratislava, Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33
www.uvs.sk
Odborný garant:
MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA SLS, vedúci Katedry akupunktúry
MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM LF SZU
Prihlášky: Prosím vyplňte a odošlite priložené registračné formuláre.
Poštou : Antonia Gulišová, Cukrova 3, 813 22 Bratislava
mailom: gulisova@sls.sk, balkovad@gmail.com
Ubytovanie: UVZ Bardošova, http://www.uvs.sk; e-mail: obchod@uvs.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Katarína Recká, Bc. Veronika Kinčešová
Tel.: 00421-2-5477 5212, fax: 00421-2-5477 5212,
tel./fax: 00421-2-5477 5212
Doprava: na UVZ Bardošova aut.č.44 zo zastávky na Stromovej.
Platba za seminár - 25,- €
možnosť platby prevodom na účet SLS: SK 36 0200 0000 0000 04532012 v.s. 161169062 alebo priamo na mieste.
FBLR z pohľadu modernej západnej
a tradičnej čínskej medicíny
Program: piatok 4. 11. 2016
Predsedníctvo: MUDr. Ondrej Bangha , MUDr. Ladislav Fildán, doc. MUDr. Karol Hornáček
10:00 Slávnostné otvorenie Šmiralových dní
MUDr. O. Bangha
10:05 História akupunktúry na Slovensku
MUDr. M. Môcik, MUDr. T. Rosinský, CSc, MUDr. Ondrejkovičová, PhD
10:30 Spomienka na začiatky akupunktúry na Slovensku v podmienkach rehabilitácie 
prof. MUDr. A. Gúth, PhD
11:00 - 12:00 Slávnostné pozdravy jubilantom
12:00 - 13:00 Obed
13:00 Chrbtica – rehabilitácia - akupunktúra
doc. MUDr. K. Hornáček, CSc
13:20 Akupunktura pro potíže pohybového aparátu ve spojení s fyziologickou regulacní medicínou
MUDr. L. Fildán
13:40 Energetické úrovne v súvislostiach
MUDr. J. Herdics
14:00 Cervikálny vertebrogénny algický syndróm
MUDr. J. Śmirala, jr.
14:15 Lumbálny vertebrogénny algický syndróm
MUDr. A. Pagáčová
14:30 Lumboischialgický syndróm
MUDr. K. Svitková
14:40 Prestávka
14:50 Sclerosis multiplex, terapia v TČM. Kazuistika
MUDr. G. Petrovics
15:10 Šľachovosvalové dráhy a koxartroza
MUDr. J. Somorová
15:25 Deti a bolesti pohybového aparátu v TČM
MUDr. B. Ivanič MSc
15:50 Elektroakupunktúra, vlastné skúsenosti
MUDr. M. Gašpar
16:10 Diskusia
16:30 Ukončenie odborného programu
MUDr. O. Bangha
Prípravný výbor: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD,
MUDr. Dagmar Balková,
MUDr. Danuša Siveková,
MUDr. Gabriel Petrovics
Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU, SSA oz SLS, Sekcia akupunktúry SLK v spolupráci so združením Rytmo Vás pozývajú na
1. ročník Šmiralove dni akupunktúry
4. - 5. 11. 2016
odborný seminár na témy: Celostná medicína včera, dnes a zajtra
5. 11. 2016
Miesto konania: Bratislava, SZU, Limbová 14, posl. B 220
Prednášatelia:
MUDr. Viera Dolejšová
MUDr. Jana Wankatová
Odborný garant:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD
MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM LF SZU
Prípravný výbor:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD,
MUDr. Dagmar Balková,
MUDr. Oľga Filová,
MUDr. Miriam Vojvodová
Prihlášky: Prihlášky s návratkou zašlite na adresu: aondrejk@hotmail.com, balkovad@gmail.com
Z organizačných dôvodov, prosíme, prihláste sa čo najskôr.
Celostná medicína včera, dnes a zajtra
Program: sobota 5. 11. 2016
9:00 Zahájenie
9:05 Obstojí CAM v dobe EBM?
9:40 Potravinové alergie.
10:10 SM z pohľadu celostnej medicíny
10:40 Praktické postupy v celostnej medicíne (očkovanie, kojenecký reflux, ekzémy, nádchy, problémy v škole, stres).
12:00 Obed
13:00 Prečo sa nedarí správne merať?
13:30 Nové terapeutické postupy.
14:00 Polyneuropatie - kazuistiky
14:30 Diskusia
15:00 Prax
17:00 Ukončenie programu
Ubytovanie: SZU, Limbová 12, p. Petrželová tel: 02/59370672,671 petrzelova@szu.sk
Platba za seminár 35,- €, možnosť platby priamo na mieste.

Vás pozývajú na

1. ročník Šmiralove dni akupunktúry
4. - 5. 11. 2016

FBLR z pohľadu modernej západnej a tradičnej čínskej medicíny
4. 11. 2016


Miesto konania: Bratislava, Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33www.uvs.sk
Odborný garant:MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA SLS, vedúci Katedry akupunktúryMUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM LF SZU

Prihlášky: Prosím vyplňte a odošlite priložené registračné formuláre.
Poštou: Antonia Gulišová, Cukrova 3, 813 22 Bratislavamailom: gulisova@sls.sk, balkovad@gmail.com
Ubytovanie: UVZ Bardošova, http://www.uvs.sk; e-mail: obchod@uvs.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Katarína Recká, Bc. Veronika Kinčešová
Tel.: 00421-2-5477 5212, fax: 00421-2-5477 5212,tel./fax: 00421-2-5477 5212
Doprava: na UVZ Bardošova aut.č. 44 zo zastávky na Stromovej.
Platba za seminár - 25,- €možnosť platby prevodom na účet SLS: SK 36 0200 0000 0000 04532012 v.s. 161169062 alebo priamo na mieste.

FBLR z pohľadu modernej západneja tradičnej čínskej medicíny
Program: piatok 4. 11. 2016


Predsedníctvo: MUDr. Ondrej Bangha, MUDr. Ladislav Fildán, doc. MUDr. Karol Hornáček

10:00 Slávnostné otvorenie Šmiralových dní
MUDr. O. Bangha
10:05 História akupunktúry na Slovensku
MUDr. M. Môcik, MUDr. T. Rosinský, CSc, MUDr. Ondrejkovičová, PhD
10:30 Spomienka na začiatky akupunktúry na Slovensku v podmienkach rehabilitácie 
prof. MUDr. A. Gúth, PhD
11:00 - 12:00 Slávnostné pozdravy jubilantom
12:00 - 13:00 Obed
13:00 Chrbtica – rehabilitácia - akupunktúradoc.
MUDr. K. Hornáček, CSc
13:20 Akupunktura pro potíže pohybového aparátu ve spojení s fyziologickou regulacní medicínou
MUDr. L. Fildán
13:40 Energetické úrovne v súvislostiach
MUDr. J. Herdics
14:00 Cervikálny vertebrogénny algický syndróm
MUDr. J. Śmirala, jr.
14:15 Lumbálny vertebrogénny algický syndróm
MUDr. A. Pagáčová
14:30 Lumboischialgický syndróm
MUDr. K. Svitková
14:40 Prestávka
14:50 Sclerosis multiplex, terapia v TČM. Kazuistika
MUDr. G. Petrovics
15:10 Šľachovosvalové dráhy a koxartroza
MUDr. J. Somorová
15:25 Deti a bolesti pohybového aparátu v TČM
MUDr. B. Ivanič MSc
15:50 Elektroakupunktúra, vlastné skúsenosti
MUDr. M. Gašpar
16:10 Diskusia
16:30 Ukončenie odborného programu
MUDr. O. Bangha

Prípravný výbor: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD,MUDr. Dagmar Balková,MUDr. Danuša Siveková,MUDr. Gabriel Petrovics

Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU, SSA oz SLS, Sekcia akupunktúry SLK v spolupráci so združením Rytmo Vás pozývajú na

1. ročník Šmiralove dni akupunktúry
4. - 5. 11. 2016

odborný seminár na témy:

Celostná medicína včera, dnes a zajtra
5. 11. 2016

Miesto konania:
Bratislava, SZU, Limbová 14, posl. B 220
Prednášatelia:
MUDr. Viera DolejšováMUDr. Jana Wankatová
Odborný garant:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhDMUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM LF SZU
Prípravný výbor:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD,MUDr. Dagmar Balková,MUDr. Oľga Filová, MUDr. Miriam Vojvodová
Prihlášky: Prihlášky s návratkou zašlite na adresu: aondrejk@hotmail.com, balkovad@gmail.com
Z organizačných dôvodov, prosíme, prihláste sa čo najskôr.

Celostná medicína včera, dnes a zajtra


Program: sobota 5. 11. 2016
9:00 Zahájenie
9:05 Obstojí CAM v dobe EBM?
9:40 Potravinové alergie.
10:10 SM z pohľadu celostnej medicíny
10:40 Praktické postupy v celostnej medicíne (očkovanie, kojenecký reflux, ekzémy, nádchy, problémy v škole, stres).
12:00 Obed
13:00 Prečo sa nedarí správne merať?
13:30 Nové terapeutické postupy.
14:00 Polyneuropatie - kazuistiky
14:30 Diskusia
15:00 Prax
17:00 Ukončenie programu

Ubytovanie: SZU, Limbová 12, p. Petrželová tel: 02/59370672,671 petrzelova@szu.sk
Platba za seminár 35,- €, možnosť platby priamo na mieste.