5. ročník Šmiralove dni akupunktúry 2022

Akupunktúra v praxi (neurológia, psychiatria, rôzne)

Slovenská spoločnosť akupunktúry organizačná zložka  Slovenskej lekárskej spoločnosti,Sekcia akupunktúry Slovenskej lekárskej komory, Ústav Tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry Lekárskej fakulty  SZU vás pozývajú na 

 

 

5.ročník      Šmiralove dni  akupunktúry

           Termín :               3. – 4. 6. 2022        

Akupunktúra v praxi  / neurológia, psychiatria, rôzne/

 

Miesto konania:     penzión Tematín, Moravany nad Váhom /Piešťany/

                                       https://www.tematin.sk/sk/

 

Sponzor odborného podujatia: Konfúciov inštitút v Bratislave                              

Odborní garanti:    MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA oz SLS, 

                                              MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČMA LF SZU

 

 

Program

Piatok      3. 6. 2022

 

Predsedníctvo: MUDr. Bangha Ondrej., MUDr.Môcik Milan, MUDr.Balková

                                Dagmar

13.00                 Otvorenie 5. ročníka Šmiralových dní akupunktúry.

13.00 - 13:30  Spomienka na zakladateľov nášho odboru a piaty ročník  

                            Šmiralových dní akupunktúry.

                                Môcik Milan, Rosinský Teodor,Bangha Ondrej, Balog

         Vladimír, Ondrejkovičová Alena

13.30 - 16.30   Qi gong ako súčasť liečby v teórii a v praxi TČM.

                             Praktické ukážky, zapojenie  poslucháčov do cvičenia                      

                                 Majster Wang Yingshen                           

16.30 - 17.00   Prestávka

 

Predsedníctvo: MUDr. Bangha Ondrej, MUDr.Fildán Ladislav,

                                MUDr.Svitková Katarína PhD

17.00 - 17.10   Príhovor prezidenta SSA oz SLS        MUDr. Ondreja Banghu

                             a príhovor prezidenta ČLAS ČLS J.E.Purkyně 

                             MUDr. Ladislava Fildána

17.10 - 17.30    Syndróm  karpálneho tunela a akupunktúra:      

                                  Fildán  Ladislav

17.30 - 17.45    Bian Bi-častý problém dnešnej doby:

                                  Galová Miriam

 

17.45 - 18.00    Efektivita liečby chronických bolestí lumbosakrálnej

                              chrbtice  biodermálnymi niťami:  

                                   Svitková Katarína, Ondrejkovicová Alena, Bajteková 

                                   Bibiana

18.00 - 18.15    Chronoterapia v akupunktúre:

                                   Bajtekova Bibiana, Svitková Katarína

18.15 - 18.35    Akupunktúra a elektroakupunktúra u hernií disku

                              krčnej a bedrovej   chrbtice  

                                    Olšák Peter

18.35 - 18.50    Diskusia

19,00                   Večera

19.15                   Spoločenský večer s hudbou

 

Sobota      4. 6. 2022

 

Predsedníctvo : MUDr. Balogh Vladimír,  MUDr. Fildán Ladislav , MUDr.

                                  Daráš Daniel

  9.00 -   9.30    Poďakovanie najaktívnejším členom Slovenskej a Českej 

                             spoločnosti akupunktúry odovzdaním

                             Pocty doc.MUDr. Jozefa  Šmiralu,PhD   

  9.30 -   9.40    Rezervovaná téma  :    

                                 Balogh Vladimír     

  9.40 - 10.00    Akupunktúra v psychiatrii:                  

                                 Rosinský Teodor     

10.00 - 10.20   Použitie Sun Si Miaových bodov v psychiatrii :           

                                 Hollý Karol                                                                                                                                                                                               

10.20 - 10.30   Diskusia

10.30 - 10.45   Prestávka

 

Predsedníctvo: MUDr. Balogh Vladimír, MUDr. Čutová Helena , MUDr. 

                                 Daráš Daniel 

10.45 - 11.05  Tinnitus z pohľadu západnej a tradičnej čínskejmedicíny

                                 Horak Takacsova Marcela                                                                    

11.05 - 11.25   Elektroakupunktúra u detí s poporodnou parézou 

                             brachiálneho plexu   :  

                                  Olšák Peter                                                                  

11.25 - 11.45   Použitie elektroakupunktúry u vybratých

                             neurologických  ochorení:  

                                   Daráš Daniel          

11.45 - 12.00   Diskusia   

12.00 - 13.30   Obed

 

Predsedníctvo: MUDr.Ivanič Boris MSc, MUDr. Olšák Peter,  

                                MUDr.Ondrejkovičová Alena PhD 

13.30 - 13.45    Voľná téma:     

                                  Herdics Ján

13.45 - 14.00    Akupunktúra a IVF :                                        

                                   Čutová Helena                                                                                                                                                                                                  

14.00 - 14.15    Komplex akupunktúra, homeosiniatria a neurálna 

                              segmentálna  terapia v liečbe bolesti:

                                    Šmirala Jozef              

14.15 - 14.45    Možnosti akupunktúry pri oneskorenom

                              psychomotorickom vývoji detí:                                            

                                   Mrázová Jana         

14.45 - 15.15    Neurologické následky infekcie COVID19 - strata čuchu , 

                              chuti, poruchy pamäte a mentálnej výkonnosti   

                              v kontexte  palpačnej  diagnostiky :  

                                    Ivanič  Boris

15.15 - 15.30    Diskusia                                                                                                                              

15.30                   Slávnostné ukončenie Šmiralových dní akupunktúry 

                                    MUDr.Bangha Ondrej MUDr.Balková Dagmar,

                                    MUDr. Daráš Daniel

 

Prípravný výbor:  MUDr. Dagmar Balková,  MUDr.Alena Ondrejkovičová,PhD,

MUDr. Vladimír Balogh MUDr.Daniel Daráš, MUDr. Katarína Svitková PhD,

MUDr. Eugénia Drobná, MUDr. Zora Feriancová, MUDr. Jozef Šmirala