Program odoborných podujatí

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

je tu znovu školský rok a ÚTČM  LF SZU v spolupráci so Spoločnosťou akupunktúry oz SLS organizujú pre Vás plánované kurzy a semináre. Vzhľadom k problémom s posluchárňami SZU, niektoré kurzy sú uvedené v inom termíne na stránke plánovaných školiacich akcií LF SZU, ako sme pôvodne plánovali. Problémy sa postupne riešia  a my Vás pozývame na odborné podujatia v zimnom semestri šk.roku 2012/2013. Registračný poplatok za jednotlivé semináre bude na mieste, pred začiatkom seminára.

Zároveň oznamujeme všetkým záujemcom o špecializačnú skúšku z odboru Akupunktúra, že bližšie informácie je možné získať na Katedre akupunktúry UTČM LF SZU. Odbor získal akreditáciu MZ SR.www.SZU.SK.

1. V dňoch 22. a 23.9. 2012 sa uskutoční v posluchárni SZU A 203  Limbova 12, v Bratislave plánovaný kurz s MUDr.G.Petrovicsom na tému  Prvok Oheň v TČM.
 Ubytovanie je možné zabezpečiť na ubytovacom odd. SZU, tel. 0259370672, 0259370671


2. V dňoch 6.-7.10.2012 bude pokračovať  v Bratislave tretia časť seminárov  k pulzovej diagnostike  s MUDr.J. Mařádkom.  Podrobné informácie oznámime prihláseným účastníkom po pridelení posluchárne SZU.
Ubytovanie je možné  si zabezpečiť na ubytovacom odd. SZU, tel. 0259370672, 0259370671


3. V dňoch 19.-20.10. 2012 sa uskutoční  kurz  s MUDr.  G.Petrovicsom na tému Lokalizácia bodov  a dráh.   Kurz sa uskutoční v Lučenci. Bližšie informácie oznámime prihláseným účastníkom.


4. V dňoch 25.-26.10. 2012  sa uskutoční  v priestoroch SZU v Bratislave  kurz EAV II. V dňoch 27.-28.10.2012 pokračuje kurz pre pokročilých. Lektorky sú MUDr. V.Dolejšová a MUDr.jana Wankatová. Podrobné informácie u organizátorov kurzu.


5. V dňoch 10.-11.11.2012 sa uskutoční  pokračovací seminár k pulzovej diagnostike s MUDr. J. Mařádkom. Bližšie informácie  poskytneme  na nižšie uvedených tel.  číslach.


6.  V dňoch 26.1.-27.1.2013, 23.2.-24.2.2013 a 23.3.-24.3.2013 sa v SZU v  Bratislave koná  seminár Úvod do štúdia tradičnej čínskej medicíny.  Bližšie informácie na uvedených telefónnych číslach.


7. Zároveň oznamujeme všetkým záujemcom o špecializačnú skúšku z odboru Akupunktúra, že odbor získal akreditáciu MZ SR. Bližšie informácie je možné získať na Katedre akupunktúry UTČM LF SZU alebo na www.szu.sk

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na niektorom z odborných podujatí.


MUDr. Dagmar Balková, 0904 533408                 MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD  0903 792228
balkovad@gmail.com                                               aondrejk@hotmail.com

MUDr.Ondrej Bangha prezident SSA SLS           MUDr.Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM LF SZU