Medzinárodný kongres lekárskej akupunktúry Viedeň

Kongres sa koná pri príležitosti 70. výročia Rakúskej spoločnosti akupunkúry, v dňoch: 20-21.4.2024

Základné témy kongresu:
Medzinárodné smernice čoraz častejšie odporúčajú akupunktúru!
Keďže Rakúska akupunktúrna spoločnosť (ÖGA) oslavuje 70. výročie svojho vzniku, s potešením upozorňujeme na celosvetovo rastúce uznanie významu akupunktúry.
Usmernenia NICE (National Institute for Health and Care Excellence) vo Veľkej Británii odporúčajú akupunktúru na liečbu chronickej primárnej bolesti.
Americká spoločnosť klinickej onkológie zaradila akupunktúru do svojich usmernení na liečbu pacientov, ktorí pociťujú bolesť súvisiacu s inhibítormi aromatázy pri rakovine prsníka, a tiež na liečbu všeobecnej bolesti a bolesti pohybového aparátu spôsobenej rakovinou.
American College of Physicians odporúča akupunktúru pri chronickej bolesti v krížoch.
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery pri liečbe alergickej nádchy.
Austrálska centrálna zdravotná informačná služba financovaná vládou uvádza tucet ochorení, pri ktorých dôkazy podporujú jej používanie.

Miesto konania kongresu:
Orthopädisches Spital Speising Speisingerstrasse 109 A-1130 Vienna

Program: 
http://www.akupunktur.at/wp-content/uploads/2024/01/Kongressprogramm_2024_EN-1.pdf

Registrácia na webe rákúskej spoločnosti akupunktúry:
http://www.akupunktur.at/save-the-date-akupunktur-state-of-the-art/