POZVÁNKA - II. ročník Šmiralove dni akupunktúry

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, hlavný odborník MZ SR pre odbor Akupunktúra, Mýtna 5, Bratislava
                                                                                                             
POZVÁNKA                                                                                                                                   
                                                                                                               
Slovenská  spoločnosť akupunktúry o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, v spolupráci so Sekciou akupunktúry Slovenskej lekárskej komory a Katedrou akupunktúry Ústavu tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty SZU Vás pozýva v dňoch 3. - 4.novembra 2017  na odborné podujatie, II.ročník Šmiralove dni akupunktúry, v priestoroch Kongresovej  sály MZ SR . 
Doc. MUDr. Jozef Šmirala PhD bol zakladateľom nášho odboru a niekoľko rokov aj hlavným odborníkom MZ SR pre odbor Akupunktúra. Pre jeho zásluhy o rozvoj akupunktúry ako lekárskej disciplíny a bohatú publikačnú činnosť sme v minulom roku uskutočnili dvojdňové odborné podujatie. Prednášky sú venované vždy inému medicínskemu odboru. Vlani boli prednášky venované odboru Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, v tomto roku budú prednášky a praktická časť venovaná odboru Pediatria. Vlani  i v tomto roku sa zúčastnia aj kolegovia z Českej spoločnosti akupunktúry.
Za Organizačný výbor 
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD
Slovenská spoločnosť akupunktúry o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, v spolupráci so Sekciou akupunktúry Slovenskej lekárskej komory a Katedrou akupunktúry Ústavu tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty SZU Vás pozýva

v dňoch 3. - 4. novembra 2017  na odborné podujatie,

II. ročník Šmiralove dni akupunktúry, v priestoroch Kongresovej  sály MZ SR

Doc. MUDr. Jozef Šmirala PhD bol zakladateľom nášho odboru a niekoľko rokov aj hlavným odborníkom MZ SR pre odbor Akupunktúra. Pre jeho zásluhy o rozvoj akupunktúry ako lekárskej disciplíny a bohatú publikačnú činnosť sme v minulom roku uskutočnili dvojdňové odborné podujatie.

Prednášky sú venované vždy inému medicínskemu odboru. Vlani boli prednášky venované odboru Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, v tomto roku budú prednášky a praktická časť venovaná odboru Pediatria. Vlani  i v tomto roku sa zúčastnia aj kolegovia z Českej spoločnosti akupunktúry.

Za Organizačný výbor MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD