A kurz v Látkach sa stal už minulosťou...

V dňoch 29.-30.X.2009 sa konal kurz Ślachovosvalové dráhy, „ Nebeské okna“ , „Diabolské body“ a Praktické postupy v akupunktúre, v malebnom prostredí stredného Slovenska, v horskom hoteli Royal v blízkosti obce Látky. Kurz bol organizovaný Slovenskou spoločnosťou akupunktúry organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti a Sekciou akupunktúry Slovenskej lekárskej komory.

Prednášala MUDr. Milada Barešová. Prekrásne prostredie interiérov hotela, výborné vybavenie ako na prednáškové aktivity, tak aj na relaxáciu možno len vysoko pozitívne hodnotiť. Frekventanti kurzu, predovšetkým tí, ktorí sa pripravujú na špecializačné skúšky z akupunktúry, získali veľa odborných informácii a všetci účastníci kurzu si mohli oddýchnúť v príjemnom prostredí. 
Hlavnou organizátorkou kurzu i spoločenského večera pri hudbe bola MUDr. Dagmar Balková z Lučenca, ktorej patrí aj touto cestou vďaka všetkých účastníkov podujatia.


MUDr. A.Ondrejkovičová, PhD, ved.sekr.SSA SLS