P O Z V Á N K A NA SEMINÁR

Spoločnosť akupunktúry SLS, Ústav TČM LF SZU, Združenie Rytmo Vás pozývajú na praktický seminár, na tému: BIO-Meyisun terapia v liečbe bolesti, workshop

P O Z V Á N K A 
Spoločnosť akupunktúry SLS, Ústav TČM LF SZU, Združenie Rytmo   Vás pozývajú na praktický seminár,
na tému: 
                       
BIO-Meyisun terapia   v liečbe  bolesti,  workshop
Lektori:        MUDr. Ivanič Boris,  MUDr. Valéria Králiková,    
                          MUDr.Katarína Svitková
                         
Miesto konania: Bratislava,  SZU Limbova 12, posl. 237
Termín: 09.04. 2016. sobota
Odborný garant: MUDr.Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM
Organizátori: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, MUDr. Dagmar Balková
    
Platba: 50Eur
Obedy budú zabezpečené v neďalekej reštaurácii Slnečná záhrada na Kramároch.
Seminár bude hodnotený kreditmi. Každý účastník si môže techniku vyskúšať sám. 
Je možné priviesť na demonštráciu aj vlastného pacienta.
Prihláste sa na mail: balkovad@gmail.com,
Tel. 0904 533408, 0903 792 228  podľa možnosti obratom, najneskôr do 4. apríla 2016
Program:
09.04.  sobota
 9,00 – 09,30  História ,  bio-meyisun  nite- zloženie,  účinky  
 9,30 – 11,00  Použitie bio-meyisun  v liečbe  bolestivých stavov chrbtice, 
                       radikulárnych    syndrómov  
11,00 - 12,00  Bio-meyisun  therapia  ,  bolesti a poruchy funkcie ramenných, bedrových, kolenných, lakťových a členkových kĺbov  
13,30 – 16,00  Bio-meyisun  therapia  a jej využitie  pri neurologických ochoreniach-  DMO, CM                                                                      
Lektori: MUDr. Ivanič Boris, MUDr. Valéria Králiková, MUDr.Katarína Svitková

Miesto konania: Bratislava,  SZU Limbova 12, posl. 237
Termín: 09. 04. 2016. sobota

Odborný garant: MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM

Organizátori: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, MUDr. Dagmar Balková

Platba: 50Eur

Obedy budú zabezpečené v neďalekej reštaurácii Slnečná záhrada na Kramároch.Seminár bude hodnotený kreditmi. Každý účastník si môže techniku vyskúšať sám. Je možné priviesť na demonštráciu aj vlastného pacienta.

Prihláste sa na mail: balkovad@gmail.com
Tel. 0904 533408, 0903 792 228  podľa možnosti obratom, najneskôr do 4. apríla 2016

Program:
09.04.  sobota
9,00 – 09,30  História ,  bio-meyisun  nite- zloženie,  účinky   9,30 – 11,00  Použitie bio-meyisun  v liečbe  bolestivých stavov chrbtice, radikulárnych syndrómov  

11,00 - 12,00  Bio-meyisun  therapia  ,  bolesti a poruchy funkcie ramenných, bedrových, kolenných, lakťových a členkových kĺbov  

13,30 – 16,00  Bio-meyisun  therapia  a jej využitie  pri neurologických ochoreniach - DMO, CM