Voľby 2012-2016

Zo zasadnutia volebnej komisie.

Dňa 7. 2. 2012 v zasadacej miestnosti SLS na Cukrovej ul. 3 v Bratislave zasadala volebná komisia v zložení: MUDr. Beáta Sokolová, predseda, MUDr. Ladislav Janiš, člen,  MUDr. Katarína Svitková, člen  a pozorovateľ za SLS JUDr. Mária Mistríková. Do 31. januára 2012 bolo doručených 59 hlasovacích lístkov, z toho celkovo platných hlasovacích lístkov do výboru: 59, neplatných lístkov: 0, a do dozornej rady: 56, neplatných lístkov v časti do dozornej rady: 3.
Sčítaním hlasovacích lístkov boli zvolení do výboru: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, MUDr. Vladimír Balogh, MUDr. Gabriel Petrovics, MUDr. Teodor Rosinský, CSc, doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD, MUDr.Ondrej Bangha, MUDr. Milan Môcik, MUDr.Dagmar Balková. Za náhradných členov do výboru SSA SLS boli zvolení MUDr. Anna Ľuptáková, MUDr. Juraj Gajdoš,, MUDr. Karol Hollý. Sčítaním platných hlasovacích lístkov boli zvolení do dozornej rady MUDr. Miroslava Waszczuková, MUDr. Rastislav Korman, MUDr. Danuša Siveková
za náhradných členov dozornej rady boli zvolení MUDr. Jozef Šmirala ml., MUDr. Jozef Gabrhel, CSc. Novozvolení členovia výboru na svojom prvom zasadnutí zvolia medzi sebou tajným hlasovaním svojho predsedu, podpredsedov a hospodára.