Program - kongres akupunktúry Poprad

Kongres je  pod záštitou prof. MUDr. Tibora Šagáta CSc, dekana Lekárskej fakulty SZU  a Ing. Milana Barana, prednostu Obvodného úradu Poprad

03. 06. 2011    PIATOK


9. 00.–10.50 Slávnostné zahájenie:
MUDr. Ondrej Bangha, prezident kongresu, MUDr. Valéria  Králiková, generálny sekretár kongresu

Predsedníctvo: doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD, prezident SA oz SLS, MUDr. Ladislav Fildán, prezident ČLAS ČLS JEP, MUDr. Ondrej Bangha , prezident kongresu, MUDr. Valéria  Králiková , generálny sekretár kongresu, MUDr. Vladimír Balogh, hlavný odborník MZ SR pre odbor akupunktúra a prednosta Ústavu tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty SZU, Predstavitel Zastupiteľského úradu ČLR v SR, prof. MUDr. Gabriella Hegyi, PhD, Dr.med.dent. Oskar Mastalier, D.M.D., Ing.Milan Baran, prednosta Obvodného úradu Poprad


(privítanie, slávnostné príhovory, kultúrna vložka,  pocty, poďakovania)


10.50-11.00  Prestávka


Predsedníctvo:  doc. MUDr. J. Šmirala, PhD, MUDr. L. Fildán, MUDr. O. Bangha, odb. as.

11.00- 11.20   doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD – 20 rokov Slovenskej spoločnosti akupunktúry o.z. SLS
11.20-11.40    MUDr. Ladislav Fildán -  Akupunktura v ČR od roku 2005
11.40-12.20    Dr.med.dent.Oskar Mastalier,D.M.D.D.S.D, SRN - Acupuncture for Prevention
          
12.20-12.30    Diskusia
                       .
12.30-14.00    Obed


Predsedníctvo: MUDr.J. Herdics,  MUDr.G. Petrovics, prof.MUDr.G. Hegyi PhD

14.00-17.00   Prof. MUDr. Gabriella Hegyi, PhD- YNSA (Yamamoto New Scalp Acupuncture) Workshop


18.30-21.30   Návšteva pamiatok v Spišskej Sobote


04. 06. 2011  SOBOTA


Predsedníctvo: MUDr. V. Balogh,  MUDr. M. Barešová,  MUDr.G. Solár


08.30-08.45  MUDr. Teodor Rosinský, CSc:   Metaanalýza publikácií o akupunktúre   
08.45-09.05   MUDr. Gustáv Solár : Pôvod a súčasnosť akupunktúry.                       
09.05-09.15  MUDr. Vladimír Balogh, MUDr. Ondrej Bangha, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, MUDr. Gabriel Petrovics, MUDr. Sylvia Sárkányová: Alokácia TČM na Slovensku
09.15-09.25    MUDr. Ondrej Bangha: Aktuality vo výuke a legislatíve odboru akupunktúry                          
09.25-10.00    MUDr. Milada Barešová: Akupunktura v každodenní praxi
10.00-10.15    Diskusia                         
10.15-10.30    Prestávka

 
 Predsedníctvo:  MUDr.T. Mochnáč, MUDr. J. Gabrhel CSc, MUDr.H. Čutová
            
            
10.30-10.40   MUDr. Helena Čutová: Akupunktura před IVF –ano, či ne ?
10.40-10.50   MUDr. Rastislav Korman: Akupunktúra v gynekológii a pôrodníctve                
10.50-11.05   MUDr.Teodor Mochnáč:   Akupunktúra a systémové vzťahy
11.05-11.15   MUDr. Anna Ľuptáková, MUC.Robert Ľupták: Niektoré možnosti akupunktúrnej  diagnostiky z pohľadu jin-jangovej typológie.
11.15-12.00   Dr.med.dent. Oskar Mastalier,D.M.D, D.S.D.: Low Level IR-Laserová akupunkturní terapie ve smyslu vysokoenergetické regulace

12.00-12.15   Diskusia
12.15            Obed
    
Predsedníctvo: MUDr. J. Herdics, MUDr. T. Rosinský CSc, MUDr. M. Stránecký

14.00-14.10     MUDr.  Hana Sedláčková-Řezníčková: Akupunktura v každodenní praxi praktickéholékaře.  
14.10-14.20     MUDr. Gabriel Petrovics: EAV diagnostika a podporná liečba u pacienta s malígnym lymfómom-kazuistika 
14.20.14.30     MUDr. Ján Herdics: Poslanie akupunktúrneho systému
14.30-14.45     MUDr. Ján Herdics:  Informačná energia a čchi
 14.45-15.00    Ing. Michal Cifra, PhD, MUDr. Štefan Cifra
Použitie elektromagnetického žiarenia extrémne vysokých frekvencií (milimetrových vĺn) na biologicky aktívne (akupunktúrne) body
15.00-15.10     MUDr. Milan Stránecký: Testování potravin a léku pomocí Nogierova pulzu
15.10-15.25     MUDr. Milan Stránecký: demonštrácia testovania liekov
15.25-15.35     MUDr. Jozef Gabrhel,CSc, doc.MUDr. Zuzana Popracová,CSc, doc. MUDr. Helena Tauchmannová, CSc, MUDr.Zdeněk Chvojka: Bankovanie-objektivizácia efektívnosti termovíziou.                        
15.35-15.50     Diskusia
15.50-16.10     Prestávka
     
Predsedníctvo: Dr.med.dent. O. Mastalier. D.M.D.D.S.D.:  MUDr. G. Petrovics, MUDr.E. Janská, PhD

16.10-17.00     Dr.med.dent. Oskar Mastalier, D.M.D.D.S.D, Nemecko: New auricular reflex point
                      Ciliospinal Center ( Budge-Mastalier) in addiction treatment
17.00-17.15     Diskusia
17.15-17.30     Prestávka       
17.30-18.30     Členská schôdza
19.00              Spoločenský večer


05. 06. 2011  NEDEĽA

Predsedníctvo : MUDr. A. Ondrejkovičová,PhD,  MUDr. K. Hollý, MUDr. P. Tibenský 

09.00-09.15     MUDr. Alena Ondrejkovičová,PhD, MUDr. Karol Hollý, MUDr. Vladimír Balogh:
MUDr. Jozef Šmirala, jr.: Možnosti akupunktúry v liečbe drogovej závislosti
09.15-09.30     MUDr. Pavol Tibenský: Očkovanie
09.30-09.45     MUDr. Katarína Svitková: Akútny lumboischialgický syndrom ( kazuistika)
09.45-10.00     diskusia
10.00-10.30     prestávka


Predsedníctvo: MUDr. R. Korman, MUDr. O. Bangha, MUDr.V. Králiková


10.30-10.45    MUDr. Valéria Králiková: Nefarmakologické postupy v liečbe neuropatickej bolesti
10.45-11.00    MUDr. Rastislav Korman, MUDr. Margita Kormanová: Závažný zdravotný stav v séniu a akupunktura
11.00-11.15    MUDr. Emília Janská, PhD, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, MUDr. Vladimír Balogh, MUDr. Ondrej Bangha: Akupunktúra  pri stomatologických ochoreniach 
11.15-11.30     diskusia
11.30-12.00     Slávnostné ukončenie XXVI. kongresu akupunktúry