Seminár: Klinická diagnostika podla TČM

Vážení priaznivci akupunktúry, Sekcia akupunktúry SLK , Ústav TČM LF SZU, združenie Rytmo Vás pozýva na

Vážení priaznivci akupunktúry, 
 Sekcia akupunktúry SLK , Ústav TČM LF SZU,  združenie Rytmo   Vás  pozýva na
Seminár:
 Klinická diagnostika podla TČM   I.
(anamnéza,diagnostika z jazyka)
Prednášateľ:        MUDr. Katarína Svitková
Miesto konania:     Bratislava , SZU  číslo posluchárne oznámime prihláseným záujemcom
Termín :                20.9.2014
 Seminár  je zameraný na základné diagnostické metódy TČM,anamnezu a vyšetrenie jazyka. Vysvetlenie významu a  jednotlivých zložiek anamnézy, základná diferenciálna diagnostika podľa jazyka v TČM
Prihlášky :  balkovad@gmail.com 
                
Garant:        MUDr.Vladimír Balogh
Organizuje :  MUDr. A.Ondrejkovičová, PhD,  UTČM LF SZU
Spoluorganizuje:  MUDr.Dagmar Balková
Program:
Sobota  20.9.2014
  9,00                     zahájenie
  9,00 – 12,00        Význam anamnézy z pohľadu tčm / chute, farby, jin- jang,
                               základné rozlíšenie syndrómov podľa tčm, 
                               osmorá osnova v diagnostike/
 13,30 -  15,00        Diagnostika z jazyka-  vyšetrenie jazyka
                               Osmorá osnova v diagnostike podľa jazyka 
 15,00 -  17,00        Analýzy farby  a tvaru tela jazyka
                               Diagnostický význam povlaku tela jazyka
                               Metódy diferenciálnej jazykovej diagnostiky
      
Na všetkých účastníkov seminára sa veľmi tešíme.  
Akékoľvek bližšie informácie  na  balkovad@gmail.com,  
                                                     Mobil:  0904 533408
                                                                                                MUDr.Svitková Katarína
                                                                                                   prednášateľ
Seminár: Klinická diagnostika podla TČM   I. (anamnéza,diagnostika z jazyka)

Prednášateľ: MUDr. Katarína Svitková
Miesto konania: Bratislava , SZU  číslo posluchárne oznámime prihláseným záujemcom
Termín: 20. 9. 2014
Seminár  je zameraný na základné diagnostické metódy TČM,anamnezu a vyšetrenie jazyka. Vysvetlenie významu a  jednotlivých zložiek anamnézy, základná diferenciálna diagnostika podľa jazyka v TČM


Prihlášky:  balkovad@gmail.com                 
Garant: MUDr. Vladimír Balogh
Organizuje:  MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD,  UTČM LF SZU
Spoluorganizuje:  MUDr. Dagmar Balková

Program:

Sobota  20. 9. 2014
9,00 zahájenie 
9,00 – 12,00        Význam anamnézy z pohľadu tčm / chute, farby, jin- jang, základné rozlíšenie syndrómov podľa tčm, osmorá osnova v diagnostike/ 
13,30 -  15,00        Diagnostika z jazyka-  vyšetrenie jazyka, Osmorá osnova v diagnostike podľa jazyka  
15,00 -  17,00        Analýzy farby  a tvaru tela jazyka Diagnostický význam povlaku tela jazyka Metódy diferenciálnej jazykovej diagnostiky

Na všetkých účastníkov seminára sa veľmi tešíme.  
Akékoľvek bližšie informácie  na  balkovad@gmail.com,   Mobil:  0904 533408

MUDr.Svitková Katarína
 prednášateľ