Prvok ZEM v tradičnej čínskej medicíne

Spoločnosť akupunktúry SLS, Ústav TČM a Sekcia akupunktúry SLK organizujú seminár na tému: Prvok ZEM v tradičnej čínskej medicíne. Seminár sa bude konať v posluchárni SZU. Začiatok o 8.30 hod, predpokladaný koniec o 16.30 hod.

Prednáša MUDr. Gabriel Petrovics


Spoločnosť akupunktúry SLS, Ústav TČM SZU a Sekcia akupunktúry SLK organizujú seminár na tému: Prvok ZEM v tradičnej čínskej medicíne.  Seminár sa bude konať v posluchárni SZU. Začiatok o 8.30 hod, predpokladaný koniec o 16.30 hod.
Prednáša MUDr. Gabriel Petrovics. Odborný seminár je vedený na SZU pod číslom 13243, prihlásiť sa možno na tel č. 02/59370111, pani Brennerová.


Program.
 8.00                                 Privítanie účastníkov, otvorenie seminára    MUDr. V. Balogh
 8.30-10.30 hod                  Prvok ZEM v TČM, úvod do problematiky
10.30-10.45hod                  Prestávka
10.45-11.30 hod                 Orgány- Žalúdok, Slezina, Pankreas - charakteristika orgánov
11.30-12.30 hod                 Zu Yang Ming Wei Jing  a  Zu Tou Yin Jing, praktická ukážka
12.30-13.00 hod                 Obed
13.00-14.30 hod                 Najvýznamnejšie body dráhy Žalúdka a dráhy Slezina-Pankreas
                                        praktické ukážky, lokalizácia bodov
14.30-14.45 hod                 prestávka
14.45-15.30 hod                 Fyziologická funkcia bodov a dráh Žalúdok a Slezina-Pankreas
15.30-16.30 hod                 Patofyziológia bodov a dráh Žalúdok a Slezina- Pankreas
16.30-17.30 hod                 Stručný prehľad prebranej látky a záverečné vyhodnotenie