Certifikovaný akreditovaný výukový seminár

Podujatie v Bratislave

Nové!
V dňoch 2. a 3. 10.2014 v Bratislave –Rusovce, v priestoroch hotela Ponteo sa uskutoční 2 dňový  certifikovaný akreditovaný výukový seminár aplikácie biodermálnych nití Bio-Meysun ( kod ŠUKL
 P 92163) pod vedením špecialistu orientálnej medicíny Dr.Hong Seong Gyung OMD z Kórey.
Začiatok vo štvrtok je o 8.30 hod, možnosť ubytovania v hoteli Ponteo,Starorímska 1a, 851 10 Bratislava-Rusovce.
Program: Terapia bolestivých stavov,  myoskeletálna medicína a bio-meyisun, bolesti chrbtice, bolesti končatín, spastické stavy, bio-meyisun v pediatrii, z oblasti kozmetiky-lifting tváre.
Seminár sa uskutoční pod odbornou garanciou prezidenta Slovenskej spoločnosti akupunktúry  SLS MUDr.Ondreja Banghu, v spolupráci s Ústavom TČM LF SZU . 
Podrobnejšie informácie :  MUDr. Valéria Králikova, 0905 765 409 
Organizuje:  A care s.r.o., Sládkovičova 10, Piešťany,  acare@acare.sk.  
V dňoch 2. a 3. 10.2014 v Bratislave – Rusovce, v priestoroch hotela Ponteo sa uskutoční 2 dňový certifikovaný akreditovaný výukový seminár aplikácie biodermálnych nití Bio-Meysun (kod ŠUKL P 92163) pod vedením špecialistu orientálnej medicíny Dr.Hong Seong Gyung OMD z Kórey.

Začiatok vo štvrtok je o 8.30 hod, možnosť ubytovania v hoteli Ponteo, Starorímska 1a, 851 10 Bratislava-Rusovce.

Program: Terapia bolestivých stavov, myoskeletálna medicína a bio-meyisun, bolesti chrbtice, bolesti končatín, spastické stavy, bio-meyisun v pediatrii, z oblasti kozmetiky-lifting tváre.

Seminár sa uskutoční pod odbornou garanciou prezidenta Slovenskej spoločnosti akupunktúry SLS MUDr.Ondreja Banghu, v spolupráci s Ústavom TČM LF SZU . 

Podrobnejšie informácie :  MUDr. Valéria Králikova, 0905 765 409 
Organizuje:  A care s.r.o., Sládkovičova 10, Piešťany,  acare@acare.sk.