Termografická objektivizácia účinkov akupunktúry pri poruchách pohybového aparátu

Pozvánka na prednášku do Bratislavy

Termografická objektivizácia účinkov akupunktúry pri poruchách pohybového aparátu.
Prednášateľ:
MUDr. Jozef Gabrhel, CSc
Termín: 2. 6. 2018
Miesto: Bratislava
poslucháreň SZU A 203
Začiatok: 10:00 hod. 
Tešíme sa na stretnutie
Termografická objektivizácia účinkov akupunktúry pri poruchách pohybového aparátu.

Prednášateľ: MUDr. Jozef Gabrhel, CSc
Termín: 2. 6. 2018
Miesto: Bratislava poslucháreň SZU A203
Začiatok: 10:00 hod. 

Tešíme sa na stretnutie