Parte - doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD.

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým naším kolegom, že nás navždy opustil náš učitel, kolega, kamarát, zakladatel slovenskej akupunktúry, dlhodobý prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD.

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým naším kolegom, že nás navždy opustil  náš učitel, kolega, kamarát, zakladatel slovenskej akupunktúry, dlhodobý prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD. Odišiel náhle, nečakane, bez rozlúčky, v práci. Pripravovaná ďalšia učebnica akupunktúry zostala nedokončená. Slovenská akupunkúra v ňom stráca významného odborníka a propagátora akupunktúry a celostnej medicíny, autora učebníc, skrípt, odborných publikácií. Ďakujeme, pán docent, Jožko, že sme mohli byť s Tebou a zúčastniť sa všetkých aktivít, ktoré si venoval budovaniu nášho odboru.  Lúčime sa s Tebou, nezabudneme.
Tvoji akupunkturisti. 
Odišiel náhle, nečakane, bez rozlúčky, v práci. Pripravovaná ďalšia učebnica akupunktúry zostala nedokončená. Slovenská akupunkúra v ňom stráca významného odborníka a propagátora akupunktúry a celostnej medicíny, autora učebníc, skrípt, odborných publikácií. Ďakujeme, pán docent, Jožko, že sme mohli byť s Tebou a zúčastniť sa všetkých aktivít, ktoré si venoval budovaniu nášho odboru. 
Lúčime sa s Tebou, nezabudneme.
Tvoji akupunkturisti.