Ddvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny

Dovoľujeme si Vás pozvať na dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu, v dňoch 26-27.júna 2010 v Bratislave v posluchárni č. B 001, prízemie SZU, Limbova 14.

Prednášať bude opäť  profesor tradičnej čínskej medicíny, MUDr. Vladimir Grigorjevič Nachatoy ( Načatoj) z Petrohradu, člen Petrohradského lekárskeho inštitútu I.P.Pavlova, člen Čínskej akadémie vied. Je dlhoročným prednášateľom I.školy TČM v ČR. Jeho prednáška bude na tému: Praktická akupunktúra v gynekológii, Poruchy menštruačného cyklu,  Neplodnosť, Akupunktúra v priebehu tehotenstva.
Prednášky sú určené pre všetkých absolventov základných kurzov i pre  pokročilejších. Táto téma nebola u nás v takom rozsahu prednášaná. Seminár sa koná pod záštitou  Ústavu TČM SZU, Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU a spoluorganizátormi sú Sekcia akupunktúry SLK a Spoločnosť akupunktúry SLS.
 Prihlásiť sa možno  riadne vyplnenou prihláškou na kurzy SZU ( tlačivo sa dá získať na web stránke SZU, teraz aj na našej stránke). Bližšie informácie o možnosti prihlásiť sa na kurz možno získať aj na telefónnom čísle SZU, študijné odd. 02/59370362, prípadne na niektorom mobilnom tel. čísle nižšie.
Začiatok odborného podujatia je v sobotu o 9. hod, prezentácia je od 8,30hod, predpokladaný koniec v sobotu je o 17.hod, v nedelu o 13 hod.
 Prednášky budú simultánne tlmočené do slovenčiny. Poplatok za seminár je
45 Eur. Platbu je potrebné poslať vopred na č.účtu 7000200522/8180, v.s. vaše rodné číslo, šp.symb. 2627062010.
Pri počte účastníkov nad 20 budú obedy zaistené v jedálni SZU. Obedňajšia prestávka bude 45 min. 
Seminár bude hodnotený kreditmi.

Pre záujemcov ponúkame možnosť rezervácie vstupeniek do  novej budovy SND ( pri novom nákupnom centre EUROVEA), kontakt na rezerváciu vstupeniek t.č.0903 792228, aondrejk@hotmail.com.  ( do 1.júna)

Tešíme sa na Vašu účasť

Organizačný výbor
MUDr. Vladimír Balogh
vedúci Ústavu TČM SZU
poradca@lekom.sk;   0905615689


MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
vedecký sekretár SA SLS                                                         


MUDr.Gabriel Petrovics
predseda Sekcie akupunktúry SLK