3. ročník: Šmiralove dni o akupunktúre

Pozývame Vás 10-11. novembra 2018 do Dudiniec na tretí ročník tohto podujatia.


POZVÁNKA 
Slovenská spoločnosť akupunktúry organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, 
Sekcia akupnktúry Slovenskej lekárskej komory a
Ústav tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity

Vás pozývajú na 3. ročník  Šmiralove dni o akupunktúre,

ktoré sa budú konať v kúpeľoch Dudince v dňoch 10.-11. novembra 2018 (sobota-nedeľa), v kúpeľnom dome Diamant
Odborný program začína v sobotu ráno, končí v nedeľu na obed. 
 
Odborným garantom konferecie bude MUDr. Ondrej Bangha. 

Ubytovanie je možné už od piatka, 9.11.2018, s možnosťou využívania wellnes, liečebných masáží a procedúr v kúpeľnom dome.  
V sobotu ráno bude možné zúčastniť sa zdravotného Qigong (ZY Qigong)-
Večer plánujeme spoločneský program.
Tešíme sa vašu účasť.
MUDr. Dagmar Balková, MUDr. Imrich Šimig, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD
Podrobnejšie informácie a program nájdete na webovej stránke: www.akupunktura-sls.sk 
Alebo: MUDr. Dagmar Balková, email:balkovad@gmail.com, tel. 00421904533408

Naučiť sa vnímať qi (čchi), ak chcete „energiu“ a potom s ňou pracovať, je vlastne celkom jednoduché.
Možno je to zložito popísané v knihách, možno ste to už aj skúšali na kurzoch, možno nie ste o existenci tejto „energie“ úplne presvedčení. Ale to vôbec nevadí.

Stačí „vedieť ako“ a potom vykonávať jednotlivé cvičenia.

Cvičenie je pritom až prekvapivo ľahké. Niektoré cviky možno popisať len jednou vetou.
Zhong Yuan Qigong (Čung-juan čchi-kung)*,skrátene ZY Qigong, je komplexná škola qigongu, ktorá má veľmi dobre rozpracovanú metodiku výčby.
Jednotlivé cviky na seba logicky nadväzujú.
Začíná sa technikami, ktoré zlepšujú zdravotný stav tela, vrátane psychickej stránky. 

V ZY Qigongu lektori používajú špecialné metódy výučby, pomocou ktorých možno cvičenie ľahšie pochopiť, rýchlejšie zvládnúť a získať vlastné skúsenosti.
Žiadna kniha, video alebo vysvetlenie od priateľov, nemôže poskytnúť tak dobrý základ pre správne a úspešné cvičenie ZY Qigong, ako výučba vedená lektorom, ktorý bol vyškolený majstrom Xu Mingtang a je ním oprávnený vyučovať kurz daného stupňa.

Srdečne Vás pozývame na ranné cvičenie ZY Qigong s Mgr. Andreou Vlčkovou.