Všetkých kolegov akupunkturistov pozdravuje zo stáži na Taiwane MUDr. Boris Ivanič