Úmrtie

Odišla prof. MUDr. Milada Barešová

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

s hlbokým  zármutkom oznamujeme všetkým našim členom, že po ťažkej chorobe dňa 9. 4. 2012 nás navždy opustila naša kolegyňa, učitelka a priateľka pani prof. MUDr. Milada Barešová, čestná členka našej spoločnosti. 


     Česť jej pamiatke.


 za výbor SSA SLS
 
 MUDr. Ondrej Bangha                   MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, 
   prezident SSA SLS                                vedecký sekretár SSA SLS