PROGRAM - 2. ročník Šmiralove dni akupunktúry

Slovenská spoločnosť akupunktúry oz Slovenskej lekárskej spoločnosti Ústav Tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity,Sekcia akupunktúry Slovenskej lekárskej komory

Slovenská spoločnosť akupunktúry oz Slovenskej lekárskej spoločnosti
Ústav Tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Sekcia akupunktúry Slovenskej lekárskej komory pod záštitou
Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera
Vás pozývajú na
2. ročník Šmiralove dni akupunktúry
3. - 4. 11. 2017
Pediatria z pohľadu modernej západnej
medicíny a tradičnej čínskej medicíny
3. 11. 2017
Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 1, Bratislava
Odborný garant:
MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA SLS
MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM LF SZU
Prihlášky a registračný formulár: balkovad@gmail.com, gulišova@sls.sk
Platba za seminár - 30,- €
možnosť platby prevodom na účet SLS: SK 36 0200 0000 0000 04532012
v.s. 171152062
alebo priamo na mieste.
Prosíme uviesť meno a priezvisko platiacej osoby (nielen firmu)
pre identifikáciu účastníka.
Program: piatok 3. 11. 2017
Predsedníctvo: MUDr.Ondrej Bangha , MUDr. Vladimír Balogh,
MUDr. Ladislav Fildán, MUDr. Alena Ondrejkovičová,PhD,
MUDr. Gabriel Petrovics
10:00 Slávnostné otvorenie Šmiralových dní
MUDr. O. Bangha
10:10 Atopický marš v detskom veku
doc. MUDr. V. Pohánka PhD, MPH, FCC
10:50 Dieťa v tradičnej čínskej medicíne
MUDr. Boris Ivanič, MSc
11:30 Salus aegroti suprema lex.Pacient,klient,agent
MUDr. Ondrej Bangha
11:40 Diskusia
11:50 Prestávka
12:00 DMO a akupunktúra
MUDr. Michaela Hubnerová
12:15 Invazívne a neinvazívne akupunktúrne techniky u detí
MUDr. Boris Ivanič, MSc
12:50 Enuresis nocturna (kazuistika)
MUDr. Katarína Svitková
13:05 Ekonomizácia zdravotníckej starostlivosti
MUDr. Vladimír Balogh
13:20 Diskusia
13:30 OBED
14:30 - 18:00 Predsedníctvo:
MUDr. Rastislav Korman, MUDr. Jozef Šmirala jr., MUDr.Dagmar Balková
14:30 Školní problémy, ADHD, autizmus
MUDr.Věra Dolejšová
15:20 Potravinové alergie v detském a kojeneckém věku
MUDr. Jana Wankatová
16:00 Diskusia
16:10 Prestávka
16:20 PET terapia
MUDr. Věra Dolejšová
16:50 Problematika očkování
MUDr. Jana Wankatová
17:20 Kašel, dá se vyléčit?
MUDr. Věra Dolejšová
17:50 Diskusia
18:00 Ukončenie 1.dňa Šmiralových dní akupunktúry
Katedra akupunktúry ÚTČM LF SZU, Sekcia akupunktúry SLK, Združenie Rytmo Vás pozývajú na
2. ročník Šmiralove dni akupunktúry
3. - 4. 11. 2017
Praktické postupy v pediatrickej praxi
4. 11. 2017
9:00-15:00 Miesto konania: Papraďová 1A, 821 01 Bratislava - Ružinov
(Prírodná lekáreň, seminárna miestnosť )
Neinvazívne techniky v tradičnej čínskej medicíne v detskom veku
MUDr. Ivanič Boris, MSc
9:00-15:00 Miesto konania: Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Amb. akupunktúry LIMING
Možnosti Vollovej diagnostiky u detí
MUDr. Dolejšová Věra, MUDr. Wankatová Jana
Platba za Praktické postupy na mieste: suma 50 eur
Prípravný výbor:
MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD, MUDr. Dagmar Balková,
MUDr. Gabriel Petrovics, MUDr. Julia Hrachová, PhD,
MUDr. Boris Ivanič, MSc
Prihlášky: balkovad@gmail.com, +421 904 533 408
pod záštitou Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera Vás pozývajú na 
2. ročník Šmiralove dni akupunktúry

                                                          3. - 4. 11. 2017

Pediatria z pohľadu modernej západnej medicíny a tradičnej čínskej medicíny

3. 11. 2017 Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zdravotníctva SR Limbová 1, Bratislava
Odborný garant: MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA SLS, MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM LF SZU
Prihlášky a registračný formulár: balkovad@gmail.com, gulišova@sls.sk
Platba za seminár - 30,- €. Možnosť platby prevodom na účet SLS: SK 36 0200 0000 0000 04532012
v.s. 171152062 alebo priamo na mieste.
Prosíme uviesť meno a priezvisko platiacej osoby (nielen firmu) pre identifikáciu účastníka.

Program: piatok 3. 11. 2017

Predsedníctvo: MUDr.Ondrej Bangha, MUDr. Vladimír Balogh, MUDr. Ladislav Fildán, MUDr. Alena Ondrejkovičová,PhD, MUDr. Gabriel Petrovics


10:00 Slávnostné otvorenie Šmiralových dní MUDr. O. Bangha
10:10 Atopický marš v detskom vekudoc. MUDr. V. Pohánka PhD, MPH, FCC
10:50 Dieťa v tradičnej čínskej medicíne MUDr. Boris Ivanič, MSc
11:30 Salus aegroti suprema lex. Pacient, klient,agent MUDr. Ondrej Bangha
11:40 Diskusia
11:50 Prestávka
12:00 DMO a akupunktúra MUDr. Michaela Hübnerová
12:15 Invazívne a neinvazívne akupunktúrne techniky u detí MUDr. Boris Ivanič, MSc
12:50 Enuresis nocturna (kazuistika) MUDr. Katarína Svitková
13:05 Ekonomizácia zdravotníckej starostlivosti MUDr. Vladimír Balogh
13:20 Diskusia
13:30 OBED

14:30 - 18:00 Predsedníctvo: MUDr. Rastislav Korman, MUDr. Jozef Šmirala jr., MUDr. Dagmar Balková

14:30 Školní problémy, ADHD, autizmus MUDr. Věra Dolejšová
15:20 Potravinové alergie v detském a kojeneckém věku MUDr. Jana Wankatová
16:00 Diskusia
16:10 Prestávka
16:20 PET terapia MUDr. Věra Dolejšová
16:50 Problematika očkování MUDr. Jana Wankatová
17:20 Kašel, dá se vyléčit? MUDr. Věra Dolejšová
17:50 Diskusia
18:00 Ukončenie 1. dňa Šmiralových dní akupunktúry

Prípravný výbor 1. deň Šmiralových dní akupunktúry: MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD, MUDr. Dagmar Balková, MUDr. Gabriel Petrovics, MUDr. Julia Hrachová, PhD, MUDr. Boris Ivanič, MSc


2. deň Šmiralových dní akupunktúry

Program: sobota 4. 11. 2017

4. 11. 2017 Praktické postupy v pediatrickej praxi 
9:00-15:00 Miesto konania: Papraďová 1A, 821 01 Bratislava - Ružinov (Prírodná lekáreň, seminárna miestnosť)
MUDr. Ivanič Boris, MSc: Neinvazívne techniky v tradičnej čínskej medicíne v detskom veku 

9:00-15:00 Miesto konania: Mýtna 5, 811 07 Bratislava, Amb. akupunktúry LIMING
MUDr. Dolejšová Věra, MUDr. Wankatová Jana: Možnosti Vollovej diagnostiky u detí

Platba na mieste: suma 50 eur
Prihlášky: balkovad@gmail.com, +421 904 533 408

Prípravný výbor 2. deň Šmiralových dní akupunktúry: MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD, MUDr. Dagmar Balková, MUDr. Gabriel Petrovics, MUDr. Julia Hrachová, PhD, MUDr. Boris Ivanič, MSc