Odoborné akcie v roku 2013

Vážení priaznivci akupunktúry, Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS, Ústav TČM LF SZU, Sekcia akupunktúry SLK pripravuje pre Vás do konca školského roka nasledujúce vzdelávacie akcie.

Vážení priaznivci akupunktúry, 
Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS, Ústav TČM LF SZU, Sekcia akupunktúry SLK pripravuje pre Vás  do konca školského roka nasledujúce vzdelávacie akcie. 
   
1.
Seminár  :   Mimoriadne dráhy a ich využitie v liečbe 
Prednášateľ:   MUDr. Jiří   Mařádek
Miesto konania:  ZMENA z technických príčin !!!!
Nové miesto konania:     Penzión Močiar, Látky  
Termín :        13.  -  14.  4. 2013
Program:
Sobota    13.4.2013 :
   9,00                 -   zahájenie 
  9,00 – 12,00  -   základná charakteristika , špecifiká a rozdelenie mimoriadnych dráh
12,00-  14,00  -   obed
14,00-  15,00  -   Qigong
15,00-  18,00  -   rozbor jednotlivých  mimoriadnych dráh, lokalizácia, body, patológia
Nedeľa       14.4.2013 :
    8,00                 -   raňajky
  9,00 – 12,00  -   klinické využitie , indikácie MD
 12,00               -   ukončenie
Prihlášky:   aondrejk@hotmail.com
Seminář mimořádné drahy je zaměřený na praktické uchopeni systému principů. Mimořádné dráhy nelze pochopit, nepocítí-li praktik jejich principy ve svém těle. nedají se učit teoreticky. Jejich aplikace je fyzická, emocionální, duchovní. těmito směry se ubereme. Pakliže se mimořádné dráhy užívají špatně, dojde k vážné nemoci. A o tom všem budeme hovořit.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     MUDr. J.  Mařádek
2.
Praktický seminar :  Akupunktúrna liečba závislostí /fajčenie, obezita, drogové závislosti/
Prednášateľ:   MUDr. Karol  Hollý
Miesto konania :  Bratislava ,   SZU Limbova 12
Termín:   11.5.2013
Program:
Sobota  11.5.2013
   8, 30              -   zahájenie
   8,30-12,00  -  teoretický úvod
12,00-13,30   -  obed
13,30-17,00   -  praktické cvičenia
Prihlášky    :    balkovad@gmail.com
3.
16.5. 2013   Povinný organizačný seminár s účastníkmi prípravy na atestáciu-organizuje Katedra akupunktúry ÚTČM  LF SZU. aondrejk@hotmail.com
4.
Základný kurz  A3 : 26.-28.4.2013, B1:  17.-19.5.2013, B2: 23.-26.5.2013, 21.-23.6.2013
aondrejk@hotmail.com
5.
Kurz   :   Pulzová diagnostika   II časť
Prednášateľ:  MUDr. Jiří Mařádek
 Miesto konania :   Látky 
Kurz  pre absolventov   I.  časti  - bližšie informácie zašleme koncom apríla
Kontakt:   balkovad@gmail.com
6.
31. 5.  -  2.6.    XXVIII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae . Akupunktúra-tajemství, které léči. Česko-Slovenský kongres  akupunktúry,  Znojmo .
www.akukongres.cz                   
7.
Praktický seminar:     Lokalizácia bodov dráhy obličky a močového mechúra
Prednášateľ:   MUDr. Gabriel Petrovics
Miesto konania:  Lučenec
Termín :  29.6.2013
Program:
Sobota  29.6.2013
  9,00      -                zahájenie
  9,00 – 12,00    -   lokalizácia akupunktúrnych bodov dráhy močového mechúra
12,00 -  13,00   -   obed
13,00 -  17,30   -   lokalizácia akupunktúrnych bodov dráhy obličky ,   prax
 Prihlášky :  balkovad@gmail.com
 
Tešíme sa na Vašu účasť na niektorom z odborných podujatí.
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD                                                         MUDr. Dagmar Balková
MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM  LF SZU                   
MUDr. Ondrej Bangha, vedúci Katedry akupunktúry ÚTČM LF SZU
1.Seminár:   Mimoriadne dráhy a ich využitie v liečbe 
Prednášateľ:   MUDr. Jiří   Mařádek
Miesto konania:  ZMENA z technických príčin !!!!
Nové miesto konania: Penzión Močiar, Látky  
Termín:        13.  -  14.  4. 2013


Program:
Sobota 13. 4. 2013:   
9,00  -   zahájenie  
9,00 – 12,00  -   základná charakteristika , špecifiká a rozdelenie mimoriadnych dráh
12,00-  14,00  -   obed
14,00 - 15,00  -  Qigong
15,00-  18,00  -   rozbor jednotlivých  mimoriadnych dráh, lokalizácia, body, patológia
Nedeľa 14. 4. 2013:  
8,00 -  raňajky 
9,00 – 12,00  -  klinické využitie , indikácie MD 
12,00 -  ukončenie

Prihlášky: aondrejk@hotmail.com

Seminář mimořádné drahy je zaměřený na praktické uchopeni systému principů. Mimořádné dráhy nelze pochopit, nepocítí-li praktik jejich principy ve svém těle. nedají se učit teoreticky. Jejich aplikace je fyzická, emocionální, duchovní. těmito směry se ubereme. Pakliže se mimořádné dráhy užívají špatně, dojde k vážné nemoci. A o tom všem budeme hovořit.
MUDr. J.  Mařádek

2. Praktický seminar:  Akupunktúrna liečba závislostí /fajčenie, obezita, drogové závislosti/
Prednášateľ:   MUDr. Karol  Hollý
Miesto konania :  Bratislava ,   SZU Limbova 12

Termín: 11. 5. 2013
Program:
Sobota  11. 5. 2013   
8, 30   -   zahájenie   
8,30 - 12,00 - teoretický úvod
12,00 - 13,30   -  obed
13,30 - 17,00  -  praktické cvičenia
Prihlášky: balkovad@gmail.com

3. 16. 5. 2013  
Povinný organizačný seminár s účastníkmi prípravy na atestáciu-organizuje Katedra akupunktúry ÚTČM  LF SZU. aondrejk@hotmail.com

4.
Základný kurz A3: 26. - 28. 4. 2013,  B1:17. - 19. 5. 2013,  B2: 23. - 26. 5. 2013, 21. - 23. 6.2013
aondrejk@hotmail.com

5.
Kurz: Pulzová diagnostika   II. časť
Prednášateľ:  MUDr. Jiří Mařádek 
Miesto konania: Látky Kurz  pre absolventov I.  časti - bližšie informácie zašleme koncom apríla
Kontakt:   balkovad@gmail.com

6.
31. 5.  -  2.6. XXVIII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae. Akupunktúra-tajemství, které léči. Česko-Slovenský kongres  akupunktúry,  Znojmo .www.akukongres.cz                   

7.
Praktický seminar: Lokalizácia bodov dráhy obličky a močového mechúra
Prednášateľ:   MUDr. Gabriel Petrovics
Miesto konania: Lučenec
Termín: 29. 6. 2013
Program:
Sobota  29. 6. 2013 
9,00 - zahájenie 
9,00 – 12,00   -   lokalizácia akupunktúrnych bodov dráhy močového mechúra
12,00 -  13,00   -   obed
13,00 -  17,30   -   lokalizácia akupunktúrnych bodov dráhy obličky, prax
Prihlášky:  balkovad@gmail.com 

Tešíme sa na Vašu účasť na niektorom z odborných podujatí.

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD
MUDr. Dagmar Balková                    
MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM  LF SZU  
MUDr. Ondrej Bangha, vedúci Katedry akupunktúry ÚTČM LF SZU