Jubilejný XXX.Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali

KONGRESOVÉ CENTRUM SAV ACADEMIA 14.-16. 6. 2019 Stará Lesná-Tatranská Lomnica

 

For English scroll down. 
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ AKUPUNKTÚRY organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

ÚSTAV TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY A AKUPUNKTÚRY Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity

si Vás dovoľujú pozvať na

Jubilejný XXX.Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali
50-te výročie akupunktúry v Československu

POZVÁNKA

KONGRESOVÉ CENTRUM SAV ACADEMIA 14.-16. 6. 2019 Stará Lesná-Tatranská Lomnica

TÉMY KONGRESU 

Akupunktúra a jej pridružené techniky v priebehu storočí

Akupunktúra v praxi komplexnej starostlivosť o zdravie

Varia

PREZIDENT KONGRESU 

MUDr.Ondrej Bangha 

GENERÁLNY SEKRETÁR KONGRESU 

MUDr. Gabriel Petrovics 

Prednáškový (vedecký) výbor: 

MUDr. Ondrej Bangha
MUDr. Ladislav Fildán
MUDr. Teodor Rosinský CSc, MUDr Alena Ondrejkovičová, PhD, MUDr. Vladimír Balogh, MUDr. Emília Janská, PhD, MPH, MUDr. Danuša Siveková.

Organizačný výbor 

MUDr. Katarína Svitková, MUDr. Dagmar Balková, MUDr. Valéria Králiková, MUDr. Daniel Daráš, MUDr. Gabriela Mészáros, MUDr. Rastislav Korman, MUDr. Bibiána Bajteková.

Sekretariát kongresu: Antónia Gulišová
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel: +421 2 52922017, +421 915 777 153
e-mail: gulisova@sls.sk  alebo sa prihláste na www.akupunktura-sls.sk

Miesto konania kongresu - kongresová sála hotela Academia 

Prihlášky na aktívnu účasť autorov s názvom prednášky alebo posteru prosíme poslať do 1.3.2019 

Prihlášky na pasívnu účasť poslať do 31.3.2019 poštou na SLS alebo cez www.akupunktura-sls.sk

Kongresový poplatok do 31. 3. 2019:

Členovia Slovenskej a Českej spoločnosti akupunktúry:........70 € 
Nečlenovia .....................................................................80 € 
Študenti denného štúdia, nepracujúci dôchodcovia
a sprevádzajúce osoby:.....................................................30 € 

Kongresový poplatok od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019...........80 € 

Ostatní............................................................................90 € 
Kongresový poplatok na mieste pre všetkých........................100 € 

Kongresový poplatok zahŕňa poplatok za prenájom kongresovej sály, prenájom premietacej techniky, občerstvenie počas kávových prestávok, tlač pozvánky, programu a abstraktov, poštovné a iné poplatky súvisiace s organizáciou kongresu. 

Aktívna účasť prvého autora na kongrese je bez poplatku. 

Po 30.5.2019 sa pri neúčasti kongresový poplatok nevracia. 

Kongresový poplatok poukážte na číslo účtu:
IBAN:SK36 0200 0000 0000 0453 2012 
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 19 1001 062
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko a meno

 

Ubytovaniev hoteli Académia a vo Wellnes hoteli Kontakt. 

Rámcový program: 

Piatok: 14. 6. 2019 

12:00                 Registrácia účastníkov
13:00                 Slávnostné otvorenie kongresu
14:00                 Odborný program
19:00                 Uvítacia večera Wellnes hotela Kontakt 
                         Spoločné zasadnutie výborov oboch poriadatelských spoločností

Sobota 15. 6. 2019 

8:30-18:00           Odborný program
12:00-13:00         Obed v reštaurácii hotela Académia
19:30-24:00         Spoločenský večer Wellnes hotel Kontakt

Nedeľa 16. 6. 20190 

8:00 -12:00          Odborný program
13:00                   Záver kongresu 

Oznamy a organizačné pokyny: Formulár „B“ nájdete aj na www.akupunktura-sls.sk, v sekcii ÚVOD – Oznámenie o kongrese. 

Projekcia cez multimediálny PC (CD, USB kľúč) je zabezpečená
Prednášky na vývesnom paneli (poster) s rozmerom 90cm šírka x100cm výška
Povinnosťou autora je vyvesenie posteru v úvode kongresu.
V diskusii autor prednesie dvojminutový súhrn prezentácie 

Kredity sa prideľujú v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. 

English version

INVITATION

Jubilee XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali 14.-16. June 2019., High Tatras, Slovakia

Congress Theme:  Acupuncture and associated therapies over the centuries. 

    Acupuncture in the practice of comprehensive health care.

Dear friends and colleagues,

we gladly announce the Jubilee XXX. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum participatione internationali will take place on 14th– 16thJune 2019 in the beautiful surroundings of the High Tatras mountains, in the village of Stara Lesna, hotel Kontakt. The presentation part of the congress will take place in the hotel Academia lecture hall, next to the hotel Kontakt. 

We believe that You will be interested in the topics presented and You will take part in panel discussions.

The beautiful surroundings in the High Tatras mountains will provide a stimulating background for socializing and networking. You can also enjoy the pleasant informal environment of the hotel wellness area.  

Dear friends and colleagues, we would hereby like to invite you to the Jubilee XXX. Congress of our professional associations – Slovak Acupuncture Society at the Slovak Medical Association and Czech Medical Acupuncture Society at the Czech Medical Association of J.E.Purkyne. 

For more information please visit our website www.akupunktura-sls.sk

If you are interested in active presenting, please register and send us the abstract by 15thMarch 2019. 

We look forward to your presence and participation!

 

MUDr. Ondrej Bangha  ondrej.bangha@gmail.com              MUDr. Gabriel Petrovics  petrovics@petrovics.sk

Congress President                                                                                   Secretary General

Congress Organization Committee:

MUDr. Ondrej Bangha                                                              MUDr. Katarína Svitková

MUDr. Ladislav Fildán                                                               MUDr. Dagmar Balková

MUDr. Teodor Rosinský, CSc                                                    MUDr. Valéria Králiková

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD                                         MUDr. Daniel Daráš

MUDr. Vladimír Balogh                                                             MUDr. Gabriela Mészáros

MUDr. Emília Janská, PhD, MPH                                             MUDr.  Rastislav Korman

MUDr. Danuša Siveková                                                          MUDr. Bibiána Bajteková

 

Congress Secretariat:    Antónia Gulišová

                                 Slovenská lekárska spoločnosť

                                   Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Slovenská republika

                    e-mail: gulisova@sls.sk,      www.akupunktura-sls.sk

 

Participation:          active □                           poster □                         passive □

Abstract’s submission deadline for Oral Presentation or for Posters is: 15stMarch 2019.

Title of presentation (poster):  ................................................................................................................................

Authors:  .................................................................................................................

Applications for passive participation please send by30thMarch 2019.

Possibility to register also at:   www.akupunktúra-sls.sk  

REGISTRATION:

Early Bird until:      31stMarch 2019.

Members of the Slovak and Czech Acupuncture Society:                 70 Eur

Other:                                                                                           80 Eur

Students and retirees:                                                                       30 Eur 

Regular until            1st May 2019.         Members:                       80 Eur

Other:                                                                                           90 Eur

On-site:                      ....................................................................  100 Eur

The congress fee includes participation in lectures, refreshments during professional events, congress materials, admission to the wellness, local spa fee.

First author of the accepted abstract:                                          Free of charge   

After May 30, 2019, the congress fee is not refunded.

Accommodation to be booked by each participant individually.

Name of accompanying person (s):

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

The fee for the social evening:                      25,- Eur

Social evening (15 June):                                      I will attend   □                I will not attend   □

The welcome evening fee is 15 euros (14.6.):      I will attend   □                I will not attend   □

Lunch fee is 8 Euros (15.6.):                                 I will attend  □                I will not attend   □

Please submit the application form by March 31, 2019 to the address of the Congress secretariat

Or sign up at:  www.akupunktura-sls.sk