4. ročník Šmiralových dní akupunktúry

Akupunktúra v zubnom lekárstve, Akupunktúra v gastroenterológii, 16.11.2019

Program   16.11.2019

      9.00             Zahájenie   4.ročníka Šmiralových dní akupunktúry       MUDr. Vladimír Balogh

 9.05- 9.35         Pocty jubilantom                    MUDr. Bangha Ondrej, MUDr. Svitková Katarína

 9.45-10.15        Novinky v stomatológii                                     doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc  

10.15-10.45       Možnosti využitia  akupunktúry v zubnom lekárstve  

                                                                            MUDr.Emília Janská PhD,  MUDr.Katarína Svitková  

10.45-11.10       Kombinované postupy v akupunktúre v terapii myofasciálnych bolestí 

                         tváre                                                                                  MUDr. Boris Ivanič MSc 

11.10-11.30       Skúsenosti z pobytu v Číne                                  MUDr. Peter  Bandura, CSc   
11.30-12.00       Diskusia

12.00-13.00       Obed

13.00- 13.30      Novinky v hepatológii.             Prof. MUDr. Štefan Hrušovský , CSc., Dr.SVS. 

13.30- 13.45      Bolesti brucha u detí.                                             MUDr.Gabriel Petrovics      
13.45-14.00       Kazuistika.                                                               MUDr. Rastislav Korman

14.00-14.20       Energetika stravy podľa elementov.                      MUDr. Andrea Dulinová  

14.20-15.00       Gastroenterologické diagnózy v akupunktúrnych štúdiách  za posledné   

                         desaťročie.                                                                    MUDr. Daniel Daráš                                    

15.00-15.30       Diskusia

15.30                 Záver a zhodnotenie                                       MUDr. Ondrej Bangha

 

Platba:    členovia   SSA oz SLS a členovia ČLAS ČLS J.E.Purkyně                     30€

                nečlenovia                                                                                                50€

 

 

Guasha – čínska masáž 

Prednášateľ : MUDr. Katarína   Svitková 

 

Program   17.11.2019

 9,00 – 12,00       Teória metódy čínskej masáže Guasha, indikácie, kontraindikácie 

                           Využitie čínskej masáže Guasha v kozmetike

12,00 – 13,00      Obed 

13,00 -  16,00      Využitie čínskej masáže Guasha pri bolestivých

                           a spastických   patológiách 

                           Kazuistiky 

 

Platba členovia  SSA oz SLS a ČLAS ČLS J.E.Purkyně                                       80€

Nečlenovia spoločnosti                                                                                       100€                             

 

 

Upozornenie: Prosíme vyplniť priložený Registračný formulár, ktorý je súčasťou pozvánky a odoslať na adresu SLS  mailom alebo poštou.

Platbu podľa variabilného symbolu poslať na uvedený účet, alebo bude na mieste. 

Kontakty: balkovad@gmail.com, aondrejk@hotmail.com, daras.daniel@gmail.com

 

V Bratislave    10.9.2019                                                            Organizačný výbor : 

                                                                                                       MUDr. Dagmar Balková,

                                                                                                       MUDr. Daniel Daráš,                    

                                                                                                       MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD